loading

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu administrowania oraz realizacji Państwa wniosku przez wybranego Dealera marki Opel, Centrum TMT Auto Sp. z o.o., Wrocławska 105
58-100 Świdnica, Opel Poland Sp. z o.o., Aleja Krakowska 206, 02-219 Warszawa oraz Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy, działających w charakterze administratorów , w następujący sposób.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Jako administratorzy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujący sposób:

Dane [dane obowiązkowe oznaczono „*”

Cel(e)

1. Dane do identyfikacji i kontaktu (Imię i nazwisko*, adres e-mail*, nr tel., adres pocztowy (* w stosownych przypadkach))

Kontakt, komunikacja i realizacja wniosku; subskrypcja / rezygnacja z newslettera

2. Informacje dotyczące wybranego modelu*

Realizacja wniosku

3. Dane Dealera*

Realizacja wniosku

4. Zainteresowanie leasingiem/finansowaniem (* w stosownych przypadkach)

Realizacja wniosku

5. Dane posiadanego samochodu*: numer VIN*, data pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny / tablica rejestracyjna, odczyt licznika kilometrów, data/godzina zdania pojazdu, data/godzina odbioru, rodzaj usługi*, pojazd zastępczy

Realizacja zgłoszenia serwisowego

6. Rodzaj zapytania

Realizacja prośby o kontakt

Elementy danych oznaczone symbolem * są obowiązkowe i stanowią wymóg umowny.W związku z tym są Państwo zobowiązani do podania wyżej wymienionych danych osobowych. W przypadku odmowy podania danych realizacja Państwa wniosku nie będzie możliwa.

Wyżej wymienione dane będą przechowywane dla realizacji celów wskazanych w niniejszym oświadczeniu przez okres trzech lat od zakończenia stosunku umownego.

Odbiorcy

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych poniżej oraz udostępniane następującym odbiorcom:

Dane

Cel(e)

Odbiorca(y)

Dane do identyfikacji i kontaktu (Imię i nazwisko*, adres e-mail*, nr tel., adres pocztowy (* w stosownych przypadkach)), informacje dotyczące wybranego modelu*, dane Dealera*, zainteresowanie leasingiem/finansowaniem (* w stosownych przypadkach), dane posiadanego samochodu*, numer VIN*, data pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny / tablica rejestracyjna, odczyt licznika kilometrów, data/godzina zdania pojazdu, data/godzina odbioru, rodzaj usługi*, pojazd zastępczy, rodzaj zapytania

Realizacja wniosku

Centrum TMT Auto Sp. z o.o., Opel Poland Sp. z o.o. oraz Opel Automobile GmbH udostępniają Państwa dane osobowe odpowiednim podmiotom przetwarzającym, aby wspierać zarządzanie celami wskazanymi powyżej.

 

Ponadto Centrum TMT Auto Sp. z o.o., Opel Poland Sp. z o.o. oraz Opel Automobile GmbH udostępniają Państwa dane osobowe odpowiedniemu dostawcy usług IT (GM Holdings LLC, Detroit, 300 Renaissance Center, Michigan, USA), który znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją jednak odpowiednie zabezpieczenia – w tym przypadku są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). W celu uzyskania egzemplarza prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacyrights-opel@mpsa.com

 

Szczegółowe informacje dotyczące prywatności przedstawiono w Polityce prywatności i plików cookie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „CENTRUM TMT" Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Wrocławska 105, 58-100 Świdnica, nr KRS: 0000409405, NIP: 8822116945. 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email rodo@centrumtmt.com.pl 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem w świadczeniu przez niego usług na rzecz klientów, w szczególności w zakresie dystrybucji, serwisu oraz z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za produkt. 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, chyba że dojdzie do wycofania niniejszej zgody, stanowiącej podstawę przetwarzania danych na mocy art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, jednakże nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 7. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji usługi/wykonania umowy zawieranej z „CENTRUM TMT" Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.
Do góry