loading
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „CENTRUM TMT" Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Wrocławska 105, 58-100 Świdnica, nr KRS: 0000409405, NIP: 8822116945.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email rodo@centrumtmt.com.pl
  3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem w świadczeniu przez niego usług na rzecz klientów, w szczególności w zakresie dystrybucji, serwisu oraz z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za produkt.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, chyba że dojdzie do wycofania niniejszej zgody, stanowiącej podstawę przetwarzania danych na mocy art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, jednakże nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji usługi/wykonania umowy zawieranej z „CENTRUM TMT" Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.

Kontakt

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty oraz na zasadach wskazanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Informacje na temat przysługujących Państwu uprawnień oraz nasze dane kontaktowe znajdują się tutaj.
Do góry